Cik labs ir tavs grāmatvedis?

Cik grāmatvežu, tik darba stilu un raksturu. Kā novērtēt grāmatvedi pirms pieņemšanas darbā? Un kā zināt, ka esošais grāmatvedis savu darbu veic labākajā iespējamajā kvalitātē? Protams, kā jau jebkurš vērtējums, arī šis būs nedaudz subjektīvs.

Kļūdas un termiņi

Grāmatveža darbā ļoti būtiski ir ievērot termiņus. Grāmatvedis gatavo un iesniedz ikmēneša atskaites, ikgadējos gada pārskatus. Lai uzņēmuma vadībai vēlāk netiktu piemērotas sankcijas un pievērsta pastiprināta VID uzmanība, visi termiņi ir jāievēro, un tas ir viens no grāmatveža darba kvalitātes rādītājiem.

Tāpat svarīgi, lai grāmatvedis arī pārējos darbus izdara bez kļūdām, jo īpaši – bez lielām kļūdām, kas var maksāt dārgi gan finansiālā, gan emocionālā nozīmē.

Informētība un padomdošana

Teju katrs ir dzirdējis teicienu, ka labs grāmatvedis ir kā vadītāja labā roka. Tas nozīmē, ka grāmatvedim jābūt pietiekami zinošam un pieejamam, lai varētu atbalstīt kolēģus un vadību. Viņam jāorientējas likumdošanas izmaiņās un jāpārzina nodokļu piemērošanas praktiskie jautājumi.

Labs grāmatvedis ir atsaucīgs, viņš reizēm ir gatavs pamācīt gan kolēģus, gan vadību, kā pareizi iesniegt dokumentus un veikt citus ikdienas darbus, kas attiecas uz grāmatvedību. Zelta vērtē ir grāmatvedis, kurš prot analizēt esošo un potenciālo darījumu būtību, nodokļu aspektus.

Ne velti tieši prasmi analizēt uzskata par nākotnes grāmatvežu lielāko vērtību, ko izceļ uzņēmumu vadītāji.

Darbojas e-vidē

Un galu galā labs grāmatvedis noteikti prot darboties ar elektroniskiem dokumentiem, pielietot grāmatvedības programmas un citas tehnoloģiju iespējas, lai iespējami kvalitatīvi, ātri un efektīvi darītu savu darbu. Biezās dokumentu mapes un aprakstītie papīri jau sen šajā nozarē ir palikuši  pagātnē.

Vai jums ir šāds grāmatvedis? Ja ne, varbūt var noderēt ārpakalpojumu grāmatvedis? Grāmatvedības birojs “corsax.lv” speciālisti ir gatavi kļūt par jūsu uzņēmuma palīgu ikdienas grāmatvedības darbā, nodrošinot atbilstību visiem augstākminētajiem laba grāmatveža kritērijiem. Pieredzējusi, profesionāla, nemitīgā attīstībā esoša komanda ir gatava uzņemties atbildību par jūsu uzņēmuma finanšu uzskaiti un grāmatošanu.

Comments are Disabled